Αιτήσεις για Υποψήφιους Εκπαιδευτικούς

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας καλεί υποψήφιους εκπαιδευτικούς Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης, που ενδιαφέρονται για διορισμό κατά το σχολικό έτος 2009-2010, να υποβάλουν αίτηση, μόνο σε ηλεκτρονική μορφή με τη συμπλήρωση του ηλεκτρονικού εντύπου ΕΕΥ.4- για τη Μέση Γενική Εκπαίδευση και ΕΕΥ.5- για τη Μέση Τεχνική Εκπαίδευση, στη διεύθυνση http://www.eey.gov.cy, από τη διασύνδεση «Έντυπα» και ακολούθως «Ηλεκτρονική αποστολή εντύπων».

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν μέχρι τη Δευτέρα, 7 Ιουνίου 2010 στις 13:30 μ.μ. Όσοι δεν υποβάλουν αίτηση καθώς και όσοι υποβάλουν αίτηση μετά τις 7 Ιουνίου δεν θα μπορούν να τύχουν διορισμού.

Tags: No tags

Comments are closed.