Θέσεις για μερική απασχόληση στο Ενιαίο Ολοήμερο ∆ημοτικό

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού,  μετά και την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για συνέχιση του θεσμού του Ενιαίου Ολοήμερου Σχολείου μετά τον τερματισμό της πιλοτικής εφαρμογής του, ανακοινώνει ότι κατά την επόμενη σχολική χρονιά 2011–2012 θα εργοδοτήσει μόνο αδιόριστους εκπαιδευτικούς για να καλύψει τις ανάγκες των νέων σχολείων που εντάσσονται στο πρόγραμμα.
 
Οι δηλώσεις ενδιαφέροντος θα υποβάλλονται ΜΟΝΟ σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.  Η περίοδος υποβολής των δηλώσεων είναι από την Τρίτη 24  Μαΐου 2011 μέχρι 3 Ιουνίου 2011, ημέρα Παρασκευή, το αργότερο μέχρι 14:00. Περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.
Tags: No tags

Comments are closed.