Εισαγωγή Μαθητών στην Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων 2011 – 2012

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου, ανακοινώνει ότι η Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων θα δεχθεί για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 τρεις Κύπριους φοιτητές. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στην Υπηρεσία Εξετάσεων της Διεύθυνσης Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
  • Αίτηση σε έντυπο, το οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν από την Υπηρεσία Εξετάσεων ή από τα Επαρχιακά Γραφεία του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.
  • Ενδεικτικό φοίτησης τουλάχιστο μέχρι την τρίτη τάξη Γυμνασίου και άλλα πιστοποιητικά σπουδών.
  • Πιστοποιητικό γέννησης.
  • Πιστοποιητικό από τον Κοινοτάρχη, στο οποίο να φαίνεται το κύριο επάγγελμα των γονέων.
  • Πιστοποιητικό εκπλήρωσης της στρατιωτικής θητείας για τους άρρενες υποψήφιους.
  • Πιστοποιητικό ιατρού ότι ο υποψήφιος είναι υγιής και δεν πάσχει από μεταδοτικό νόσημα.
Η ηλικία των υποψηφίων πρέπει να είναι μεταξύ 15 – 22 ετών. Οι αιτήσεις μαζί με τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 29 Ιουλίου 2011 στην Υπηρεσία Εξετάσεων της Διεύθυνσης Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Υπηρεσία Εξετάσεων στα τηλέφωνα 22800626, 22800763.
Tags: No tags

Comments are closed.