Αποτελέσματα Δεύτερης Κατανομής από το ΤΕΠΑΚ

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοίνωσε την κατανομή 45 κενών θέσεων και 60 θέσεων στις Ειδικές Κατηγορίες. Υποβλήθηκαν συνολικά 962 αιτήσεις. Παρόλο ότι οι εγγεγραμμένοι νέοι φοιτητές σε κάθε Τμήμα υπερκαλύπτουν τα καθορισμένα όρια, το Πανεπιστήμιο, εκτιμώντας ότι ενδέχεται να προκύψουν ορισμένες διαρροές, αποφάσισε να προχωρήσει στην κατανομή συνολικά 45 θέσεων ως κενών.  Παράλληλα, αριθμός 60 υποψηφίων θα είναι επιλαχόντες και θα λάβουν θέση μόνον εφόσον προκύψουν πραγματικά κενά.  Η ενεργοποίηση επιλαχόντων θα ξεκαθαρίσει όταν ανακοινωθεί η κατανομή θέσεων για Κυπρίους στα ΑΕΙ της Ελλάδας, κάτι που εκτιμάται να γίνει περί τα τέλη Αυγούστου.
 
Η κατάταξη των αιτήσεων και η κατανομή των θέσεων έγινε με αποκλειστικό κριτήριο τον γενικό βαθμό κατάταξης των Παγκύπριων Εξετάσεων. Στην απομακρυσμένη περίπτωση που δημιουργηθούν κενά τα οποία δεν θα καλυφθούν από τους επιλαχόντες, ενδέχεται να γίνει πρόσθετη κατανομή θέσεων με την ενεργοποίηση του αρχείου αιτήσεων.  
 
Επίσης υποβλήθηκαν συνολικά 254 αιτήσεις στις θέσεις με ειδικές κατηγορίες οι οποίες αξιολογήθηκαν σύμφωνα με τα καθορισμένα κριτήρια και ταξινομήθηκαν στις τρεις κατηγορίες. Αριθμός 55 αιτήσεων που αφορούσαν ιατρικά περιστατικά εξετάστηκαν από το Ιατροσυμβούλιο του Πανεπιστημίου που συνεδρίασε στις 21 Ιουλίου 2011. Επισημαίνεται ότι το Ιατροσυμβούλιο εξέτασε κατά κύριο λόγο τα ιατρικά πιστοποιητικά και έκρινε, θετικά ή αρνητικά, σε σχέση με τα στοιχεία που είχε ενώπιων του και τα καθορισμένα κριτήρια των ειδικών κατηγοριών.
 
Tags: No tags

Comments are closed.