Αποτελέσματα B΄ Κατανομή θέσεων Πανεπιστημίου Κύπρου

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοίνωσε τα αποτελέσματα των υποψηφίων που έχουν εξασφαλίσει θέση με τη B΄ Κατανομή θέσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2011-12. Όσοι και όσες έχουν εξασφαλίσει θέση για πρώτη φορά στο Πανεπιστήμιο Κύπρου με την πιο πάνω κατανομή,  θα πρέπει να προσέλθουν τη Δευτέρα 1  Αυγούστου ή την Τρίτη 2 Αυγούστου 2011 από τις 8:30πμ μέχρι τις 2:00μμ στα γραφεία της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας  (ΥΣΦΜ)  στην Πανεπιστημιούπολη  (ισόγειο κτιρίου  «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης»), για να καταθέσουν το έντυπο εγγραφής τους μαζί με πιστοποιημένο αντίγραφο του απολυτηρίου, μια φωτογραφία και αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου. 
 
Οι νέοι φοιτητές εγγράφονται επίσης στη Φοιτητική Ένωση του Πανεπιστημίου Κύπρου (ΦΕΠΑΝ)  καταβάλλοντας το ποσό των €35,00  και για τα τέσσερα έτη σπουδών τους. Τα €17,00 είναι για την εγγραφή τους ως μέλη της ΦΕΠΑΝ, τα €14,00 καταβάλλονται για προσωπική ασφάλιση  (προαιρετικά)  και τα €4,00 ως εισφορά στο Σωματείο Ευημερίας Φοιτητών του Π.Κ. 
 
Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου,  που έχουν βελτιώσει τη θέση τους με τη Β΄ Κατανομή, δε χρειάζεται να προσέλθουν για να καταθέσουν έντυπο εγγραφής στο Πανεπιστήμιο. Η βελτίωση της θέσης θα γίνει αυτόματα από το σύστημα της ΥΣΦΜ. 
  
Εάν μετά τις εγγραφές στα μαθήματα, στις αρχές Σεπτεμβρίου 2011, συνεχίζουν να υπάρχουν κενές θέσεις, το Πανεπιστήμιο Κύπρου θα προχωρήσει αμέσως σε Γ΄ και τελευταία κατανομή θέσεων. Επισημαίνεται ότι η Γ΄ κατανομή θέσεων θα γίνει αυτόματα και μόνο ανάμεσα σε όσους και όσες έχουν συμπληρώσει το έντυπο συμμετοχής στη Β κατανομή.  Συνεπώς κανένας δε θα χρειαστεί να προβεί σε οποιεσδήποτε ενέργειες.  Σε περίπτωση όμως που κάποιος υποψήφιος δεν επιθυμεί να συμμετάσχει στη Γ΄ κατανομή, τότε θα πρέπει να συμπληρώσει το έντυπο και να το καταθέσει μέχρι την Τετάρτη 31 Αυγούστου 2011.
Tags: No tags

Comments are closed.