Νέα έντυπα αίτησης για τη Φοιτητική Χορηγία για το ακαδημαϊκό έτος 2011 – 2012

Η Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων του Υπουργείου Οικονομικών επιθυµεί να πληροφορήσει τους ενδιαφερόμενους ότι στο πλαίσιο της απλοποίησης της διαδικασίας υποβολής αίτησης για τη φοιτητική χορηγία, έχουν κυκλοφορήσει τροποποιημένα έντυπα ιδιαίτερα σ’ ότι αφορά τη δήλωση της ακίνητης ιδιοκτησίας. Με την τροποποίηση του εντύπου, ο αιτητής απλά θα δηλώνει την ακίνητη ιδιοκτησία του χωρίς να χρειάζεται να απευθύνεται στο Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας για να παραθέτει πρόσθετες λεπτομέρειες. Όπου κρίνεται σκόπιµο η Υπηρεσία θα εξασφαλίζει απευθείας από το Κτηµατολόγιο οποιαδήποτε σχετικά στοιχεία.   
 
Όσοι έχουν ήδη υποβάλει αίτηση για τη φοιτητική χορηγία µε βάση το προηγούµενο έντυπο, δεν χρειάζεται να υποβάλουν αίτηση ξανά  µε το νέο έντυπο. Επίσης, όσοι βρίσκονται στη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής αίτησης  µε το προηγούμενο έντυπο µπορούν αν το επιθυµούν να το υποβάλουν. 
 
Το νέο έντυπο είναι διαθέσιµο από τα γραφεία της Υπηρεσίας, το Γραφείο Εξυπηρέτησης στο Υπουργείο Οικονομικών, τα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη. Για την αίτηση και περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.

Μεταλυκειακά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την ίδρυση και λειτουργία μεταλυκειακών ινστιτούτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, τα οποία θα αρχίσουν να λειτουργούν στις επαρχίες της ελεύθερης Κύπρου, από τη σχολική χρονιά 2012-13. Η εν λόγω απόφαση περιλαμβάνει την εισαγωγή προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευσης με την ίδρυση και λειτουργία ενός συστήματος μεταλυκειακής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Στην απόφαση συμπεριλαμβάνετε η αύξηση του αριθμού και τον εκσυγχρονισμό των εσπερινών σχολείων, των κρατικών ινστιτούτων επιμόρφωσης και των κέντρων επιμόρφωσης ενηλίκων. Η εν λόγω πρόταση ετοιμάστηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για την ίδρυση και λειτουργία των μεταλυκειακών ινστιτούτων, η οποία εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο.
Στόχος των μεταλυκειακών ινστιτούτων είναι να προσφέρουν ευκαιρίες στους πολίτες της Κύπρου και ιδιαίτερα στους νέους για απόκτηση, βελτίωση ή αναβάθμιση των επαγγελματικών τους προσόντων και δεξιοτήτων, ώστε να καταστούν ικανότεροι για απασχόληση και συμμετοχή στην αγορά εργασίας. Τα μεταλυκειακά ινστιτούτα θα λειτουργήσουν αρχικά για μια τριετία, αρχίζοντας από τη σχολική χρονιά 2012-13, σε υφιστάμενες τεχνικές σχολές και ενιαία λύκεια της επαρχίας Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου. Η λειτουργία των ινστιτούτων αυτών θα αξιολογηθεί αρχικά για τη σχολική χρονιά 2012-13, ενώ με βάση τα πορίσματα της αξιολόγησης της πιλοτικής λειτουργίας των ινστιτούτων στο τέλος της τριετίας, θα ληφθούν αποφάσεις για τη μόνιμη λειτουργία και θεσμοθέτησή τους.

Αιτήσεις για Φοιτητική Χορηγία για το Ακαδημαϊκό Έτος 2011 – 2012

Η Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων του Υπουργείου Οικονοµικών ανακοινώσε ότι τα έντυπα αίτησης της φοιτητικής χορηγίας για το ακαδημαϊκό έτος 2011/2012 είναι στην διάθεση του κοινού. Τα έντυπα αίτησης για τη φοιτητική χορηγία διατίθενται από τα γραφεία της Υπηρεσίας Χορηγιών και Επιδοµάτων, το Γραφείο Εξυπηρέτησης στο Υπουργείο Οικονοµικών,  τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη στη Λευκωσία, Λεµεσό, Αµµόχωστο, Λάρνακα, Πάφο, Πόλη Χρυσοχούς και Πελένδρι.
 
Σύµφωνα µε τις πρόνοιες του σχετικού Νόµου που ψήφισε η Βουλή των Αντιπροσώπων, η φοιτητική χορηγία θα παραχωρείται µε βάση εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Συγκεκριµένα,  σύµφωνα  µε τη νέα νοµοθεσία,  για να έχει η οικογένεια δικαίωµα σε φοιτητική χορηγία πρέπει το συνολικό ακαθάριστο εισόδηµα που απέκτησε κατά το 2011, να  µην υπερβαίνει τις €100.000  όταν αυτή έχει ένα ή δύο τέκνα. Για τις οικογένειες  µε περισσότερα από δύο τέκνα, το µέγιστο όριο αυξάνεται κατά €10.000 για κάθε πρόσθετο τέκνο πέραν του δευτέρου. 
 
Το ύψος της φοιτητικής χορηγίας που θα παραχωρείται στους δικαιούχους εξαρτάται από το ύψος του συνολικού ετήσιου ακαθάριστου οικογενειακού εισοδήµατος. Παράλληλα, για να έχει δικαίωµα η οικογένεια σε φοιτητική χορηγία πρέπει η συνολική αξία σε τρέχουσες τιµές των περιουσιακών της στοιχείων, να µην υπερβαίνει το €1.200.000. Αιτήσεις από τους δικαιούχους µπορούν να υποβάλλονται µέχρι την 31η Αυγούστου 2012.

Συνεργασία Πανεπιστημίων με Βιομηχανία

Με στόχο την δημιουργία συνεργασίας των Πανεπιστημίων της Κύπρου με την Βιομηχανία, αποφασίστηκε όπως συνεδριάζουν κάθε δύο μήνες οι πρύτανεις των Πανεπιστημίων δημόσιων και ιδιωτικών με την Επιτροπή Εμπορίου της Βουλής. Αφορμή της αρχής αυτής, είχε τα όσα ανέφερε στην σημερινή συνεδρία της εν λόγω επιτροπής ο κύπριος νομπελίστας καθηγητής Χριστόφορος Πισσαρίδης.
 
Ο κύριος Πισσαρίδης δήλωσε ότι ένα μέτρο αντιμετώπισης της ανεργίας στην Κύπρο θα είναι η προσφορά ενημέρωσης της βιομηχανίας της Κύπρου προς τα Πανεπιστήμια αναφορικά με το πού ακριβώς θα υπάρχει νέα ζήτηση για εκπαιδευμένο προσωπικό, πόσες θα είναι οι θέσεις, σε τι κλάδους και σε ποιες ειδικότητες, για να μπορέσουν τα πανεπιστήμια να προσαρμόζονται ανάλογα. Ως λύση τα γραφεία διασύνδεσης ανέφερε ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Κωνσταντίνος Χριστοφίδης ενώ εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου, λέχθηκε ότι πρέπει να υπάρχει κίνητρο ώστε οι φοιτητές να επιλέγουν τους κλάδους που θα τους διασφαλίσουν απασχόληση μετά το πέρας των σπουδών τους και ότι ένα κίνητρο θα ήταν η επιβολή διδάκτρων και στα κρατικά πανεπιστήμια.
 
Αυτό που είναι γενικά αποδεκτό σήμερα και ιδιαίτερα συμβαίνει στα δημόσια πανεπιστήμια είναι η αλόγιστη προσφορά κλάδων σπουδών και σε αρκετές περιπτώσεις με μεγάλο αριθμών θέσεων. Είναι δεδομένο ότι η διασύνδεση της βιομηχανίας με τα πανεπιστήμια θα φέρει μεγάλες αλλαγές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Κύπρο και σίγουρα θα συμβάλει στην μείωση της ανεργίας.

Επιχορήγηση Αγοράς Φορητού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 2011 – 2012

Για άλλη μία χρονιά το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού αποφάσισε να παραχωρήσει επιχορήγηση στους μαθητές της Β΄ τάξης Γυμνασίου για αγορά καινούριου φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή. ∆ικαιούχοι είναι όλοι οι μαθητές που φοιτούν κατά τη σχολική χρονιά 2011-2012, στη Β’ τάξη ∆ημόσιων Γυμνασίων και εγκεκριμένων από το ΥΠΠ Ιδιωτικών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, καθώς και οι μαθητές που φοιτούν στην Προπαρασκευαστική τάξη Εσπερινών Γυμνασίων.  
 
Το ποσό της χορηγίας ανέρχεται στα €250 και θα καταβάλλεται στους κηδεμόνες των δικαιούχων μαθητών ή στους ενήλικες μαθητές των Εσπερινών Σχολείων, με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές και τη διαδικασία αγοράς που ακολουθούν. Οι δικαιούχοι μπορούν να προμηθεύονται το φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή από προμηθευτή/ εταιρία πώλησης της δικής τους επιλογής.
 
Για την επιχορήγηση θα γίνονται δεκτές συναλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί μετά τη τις 01 Σεπτεμβρίου 2011, ημερομηνία λήψης της απόφασης και μέχρι τις 31 Αυγούστου 2012 τελευταία ημερομηνία του τρέχουσας σχολικής χρονιάς.
 
Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.

Στατιστικές της Εκπαίδευσης για την Ακαδημαϊκή Χρονιά 2009 – 2010

Η Στατιστική Υπηρεσία έχει εκδώσει την ετήσια έκθεση "Στατιστικές της Εκπαίδευσης", για την ακαδημαϊκή χρονιά 2009 – 2010. Η έκθεση δίδει λεπτομερή στοιχεία για τον αριθμό εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, μαθητών/σπουδαστών, διδακτικού και μη-διδακτικού προσωπικού, τις δαπάνες σε κάθε επίπεδο εκπαίδευσης καθώς επίσης και τους Κύπριους φοιτητές στο εξωτερικό.
 
Τα κυριότερα στοιχεία της έκθεσης είναι:
  • Σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης υπήρχαν συνολικά 1.270 εκπαιδευτικά ιδρύματα, 179.650 μαθητές/σπουδαστές και 16.609 εκπαιδευτικοί, που αναλογούν σε 10,8 μαθητές ανά εκπαιδευτικό.
  • Από το σύνολο των μαθητών και σπουδαστών, ποσοστό 69,2% φοιτούσαν σε δημόσια σχολεία και 30,8% σε ιδιωτικά.
  • Οι εγγραφές των μαθητών/σπουδαστών κατά επίπεδο εκπαίδευσης ήταν: Προσχολική και Προδημοτική 27.985, Δημοτική 54.522, Μέση 64.611, Τριτοβάθμια 32.233 και Ειδική εκπαίδευση 299. 
  • Οι Κύπριοι φοιτητές στο εξωτερικό αριθμούσαν 20.051. Η κατανομή τους κατά επίπεδο ήταν: Μη-πανεπιστημιακό 599 ή 3,0%, Πανεπιστημιακό Προπτυχιακό 17.030 ή 84,9%, Πανεπιστημιακό Μεταπτυχιακό (Master) 1.949 ή 9,7%, και Διδακτορικό 473 ή 2,4%.
  • Οι κυριότεροι κλάδοι σπουδών ήταν: Διοίκηση επιχειρήσεων και συναφή 12,5%, Υγεία 11,3%, Μηχανική 8,7%, Κοινωνικές επιστήμες 8,6%, Ανθρωπιστικές σπουδές 8,2%, Αρχιτεκτονική και πολιτική μηχανική 7,2%, Νομικά 6,7%, Τέχνες 6,6% και Παιδαγωγικά επίσης 6,6%.
  • Οι κυριότερες χώρες σπουδών ήταν: Ελλάδα 51,27%, Ηνωμένο Βασίλειο 39,8%, Η.Π.Α. 1,8%, Βουλγαρία 1,2%, Ουγγαρία 1,1%, Γαλλία 0,9% και Γερμανία 0,8%. Κύριο χαρακτηριστικό ήταν η μείωση των Κυπρίων φοιτητών που σπουδάζουν στην Ελλάδα από 11.752 την ακαδημαϊκή χρονιά 2008 – 2009 σε 10.262 την ακαδημαϊκή χρονιά 2009 – 2010, αντίθετα με το Ηνωμένο Βασίλειο αφού υπήρχε μια αύξηση από 7.598 σε 7.983 αντίστοιχα.  
  • Οι δημόσιες δαπάνες για τη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση, για όλα τα επίπεδα ήταν €1.357,7 εκ. για το 2009. Η κατά μαθητή τρέχουσα δημόσια δαπάνη στα δημόσια σχολεία κατά επίπεδο εκπαίδευσης είχε ως ακολούθως: Προσχολική και Προδημοτική €5.949, Δημοτική €6.017, Μέση €9.753 και Τριτοβάθμια €13.103.

Οι Νέοι γύρισαν την πλάτη στις Δημοτικές Εκλογές 2011

Για άλλη μια εκλογική διαδικασία οι νέοι γύρισαν την πλάτη στα πολιτικά κόμματα απαξιώνοντας την πολιτική ζωή του τόπου. Με τον τρόπο αυτό, σωστά ή λανθασμένα, θέλησαν να στείλουν τα δικά τους μηνύματα στις πολιτικές ηγεσίες της Κύπρου. Φυσικά με το να επιλέξουν να απέχουν από τις εκλογές δεν διαφοροποίησαν τα αποτελέσματα αφού τα κόμματα πήραν τα ποσοστά τους, αν λάβουμε υπόψη ότι το ποσοστό της αποχής δεν συμπεριλαμβάνεται στις έγκυρες ψήφους, και επίσης ότι όλα τα κόμματα έχουν πάρει λιγότερες ψήφους σε σχέση με τις περασμένες Δημοτικές Εκλογές.  
 
Το ποσοστό της αποχής έφτασε το 31%. Με άλλα λόγια ένας στους τρεις συνανθρώπους μας, στην πλειοψηφία τους νέοι, δεν κατήλθαν για να ψηφίσουν στις εκλογές. Οι βασικότεροι λόγοι της αποχής είναι αφενός τα γεγονότα της φονικής έκρηξης στο Μαρί και αφετέρου η οικονομική κρίση. Οι νέοι νιώθουν δυσαρεστημένοι γιατί τα κόμματα έδειξαν ανικανότητα στο να επιλύσουν τα κοινωνικά τους προβλήματα και να δώσουν απαντήσεις στα καθημερινά τους προβλήματα αλλά και σε εκείνα τα ζητήματα που αφορούν το μέλλον τους. Είναι καιρός τα κόμματα να αφήσουν την κομματοκρατία και το πολιτικό κόστος και να δουν τους νέους στα μάτια για να καταλάβουν τι ζητάνε.

Εβδομάδα Ανοικτού Σχολείου Τεχνικής Εκπαίδευσης 2011

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνει ότι για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας των ενδιαφερομένων μαθητών, γονιών και εκπαιδευτικών για τα Προγράμματα Σπουδών, τους στόχους και τις προοπτικές της Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, διοργανώνει «Εβδομάδα Ανοικτού Σχολείου Τεχνικής Εκπαίδευσης» από τις 10 μέχρι και τις 16 Δεκεμβρίου 2011
 
Το ωράριο λειτουργίας των Τεχνικών Σχολών για την πιο πάνω εβδομάδα θα είναι: 
  • ∆ευτέρα – Παρασκευή 07.30 – 13.30         
  • Τετάρτη 07.30 – 13.30 και 15.00 – 17.00 
  • Σάββατο 11.00 – 16.00 
Κατά την διάρκεια της εβδομάδας το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να επισκεφθεί την Τεχνική Σχολή που επιθυμεί και να ξεναγηθεί από μαθητές και εκπαιδευτικούς στις σύγχρονες αίθουσες τεχνολογίας, ηλεκτρονικά σχεδιαστήρια και εργαστήρια των διαφόρων ειδικοτήτων που λειτουργούν στη Σχολή.

Να γιατί οι Νέοι πληρώνουν την Οικονομική Κρίση

Μπορεί να βρισκόμαστε εν μέσω οικονομικής κρίσης και η κυβέρνηση να επιχειρεί με μέτρα να μειώσει τις δαπάνες του κράτους, εντούτοις οι προαγωγές δημοσίων υπαλλήλων ενώ βρίσκονται με άδεια αφυπηρέτησης δεν λεν να σταματήσουν. Ουκ ολίγες απαράδεκτες περιπτώσεις οι οποίες συμπεριλαμβάνουν τελωνειακούς λειτουργούς, επιθεωρητές στο Τυπογραφείο, γραμματειακούς λειτουργούς της Υπηρεσίας Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, μέχρι και νοσηλευτικό προσωπικό. 
 
Έγινε πλέον ο κανόνας, οι δημόσιοι υπάλληλοι ενώ βρίσκονται σε άδεια αφυπηρέτησης, λίγες δηλαδή μέρες πριν από την συνταξιοδότηση τους, να παίρνουν προαγωγές. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να λαμβάνουν επιπλέον εφάπαξ μερικές δεκάδες χιλιάδες ευρώ, αλλά και εκατοντάδες ευρώ το μήνα ως επιπλέον μηνιαία σύνταξη.          
 
Την ώρα που χιλιάδες νέοι είναι άνεργοι με τα όνειρα τους να καταστρέφονται, κάποιοι άλλοι να μας γράφουν στα παλιά τους τα παπούτσια και να πετάνε χωρίς ντροπή τα χρήματα του δημοσίου. Μήπως είναι αυτό το κράτος δικαίου που μας υπόσχονται; Μήπως είναι με αυτές τις πράξεις που θα δώσουν ανάπτυξη στην οικονομία για να μειωθεί η ανεργία; Να λοιπόν κύριοι ποιοι θα πληρώσουν την νύφη, η νέα γενιά η οποία θα καλεστεί με φόρους και μείωση του βιοτικού επιπέδου να πληρώσει τα λάθη και τις παραλήψεις της δικής σας υπαιτιότητας.

Επιλογή Ενιαίου Λυκείου ή Τεχνικής Σχολής

Οι μαθητές των γυμνασίων βρίσκονται στο στάδιο που πρέπει να πάρουν μία πολύ σημαντική απόφαση για την μετέπειτα ακαδημαϊκή τους πορεία. Μέσα στις επιλογές τους βρίσκονται φυσικά το Ενιαίο Λύκειο και οι Τεχνικές Σχολές, που είναι οι πιο βασικές επιλογές, ως επίσης και το Σύστημα Μαθητείας, τα ιδιωτικά σχολεία, το Μουσικό ή Αθλητικό Λύκειο.
 
Στα πλαίσια αυτά το Υπουργείο Παιδείας έχεις δώσει οδηγίες στους σύμβουλους καθηγητές οι οποίοι με την σειρά τους αναμένεται να οργανώσουν ενημερωτικές συγκεντρώσεις σε όλα τα Γυμνάσια. Το εν λόγω Υπουργείο καλεί τους συμβούλους να τονίσουν, μεταξύ άλλων, ότι η πολιτική της κυβέρνησης είναι η ανάπτυξη των τεχνικών, επαγγελματικών και άλλων κλάδων εξειδίκευσης που επιβάλλει η νέα τεχνολογία και οι δομικές αναδιαρθρώσεις στην οικονομία και την παραγωγή. Επίσης προσθέτει, ότι οι κλάδοι αυτοί προσφέρουν μεγάλες προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης και μπορούν ταυτόχρονα να οδηγήσουν σε ανώτερες ή και ανώτατες σπουδές.