Μεγάλο ποσοστό των Υποψηφίων για Στρατιωτικές Σχολές Κόπηκε

Την εβδομάδα που πέρασε, όλοι οι υποψήφιοι οι οποίοι εκδήλωσαν ενδιαφέρον για τις στρατιωτικές σχολές της Ελλάδας, πέρασαν από όλες τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις στο 106 ΣΝΕ στη Λευκωσία. Εντούτοις τα αποτελέσματα ήταν απογοητευτικά κάτι που προκάλεσε τις έντονες διαμαρτυρίες των μαθητών αλλά και των γονιών τους. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, από τους 1.083 υποψηφίους, το ένα τρίτο κόπηκε από τις ιατρικές επιτροπές λόγω ύψους και βάρους. Να αναφέρουμε ότι σύμφωνα με τους υφιστάμενους κανονισμούς απαιτείτε για τις γυναίκες ελάχιστο ύψος 1,65 ενώ για τους άντρες 1,70, και το δε βάρος καθορίζεται κατ’ αναλογία του ύψους.     
 
Οι γονείς και οι μαθητές εστιάζουν τις αντιδράσεις τους στα κριτήρια ύψους τα οποία ισχύουν στην Ελλάδα τα οποία είναι κατά πέντε εκατοστά λιγότερα και στις δύο κατηγορίες, των αντρών και των γυναικών, και υποστηρίζουν ότι θα έπρεπε να ισχύουν τα ίδια κριτήρια όπως ισχύουν και στην Ελλάδα καθώς πρόκειται για τις ίδιες σχολές. Από την πλευρά του το Υπουργείο Άμυνας υποστηρίζει ότι τα κριτήρια ήταν γνωστά εκ των προτέρων και όλοι οι ενδιαφερόμενοι τα γνώριζαν πριν εκδηλώσουν ενδιαφέρων στις στρατιωτικές σχολές.

Υποτροφίες προς Αποφυγή

Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή ακαδημαϊκού ιδρύματος από τους φοιτητές είναι η ακαδημαϊκή αναγνώριση. Απόφοιτοι των οποίων τα πτυχία τους δεν τυγχάνουν  ακαδημαϊκής αναγνώρισης, δεν έχουν την ευχέρεια να εργαστούν στον δημόσιο τομέα αλλά ούτε και να γίνουν μέλη επαγγελματικών συνδέσμων για να εξασκήσουν το επαγγέλματος τους στον ιδιωτικό τομέα. Η ακαδημαϊκή αναγνώριση δίδεται από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.).
Κάποια πανεπιστήμια με στόχο να προσελκύσουν φοιτητές προσφέρουν υποτροφίες. Αυτό συμβαίνει και στην περίπτωση του Must University το οποίο ανακοίνωσε στην ιστοσελίδα του ότι προσφέρει υποτροφίες σε Κύπριους φοιτητές. Σύμφωνα με γνωματεύσεις του ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ και του Fulbright Commission, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανακοίνωσε ότι το Must University δεν είναι αναγνωρισμένο ίδρυμα Ανώτερης ή Ανώτατης Εκπαίδευσης από τους αρμόδιους φορείς των ΗΠΑ, όπου και έχει την έδρα του, και συνεπώς οι τίτλοι που χορηγεί δεν μπορούν να τύχουν ακαδημαϊκής αναγνώρισης.

Συμμετοχή σε Καλοκαιρινό Σχολείο με Θέμα «Water: Unite and Divide» του Οργανισμού ESF

Ο Οργανισμός European Science Foundation (ESF) οργανώνει καλοκαιρινό σχολείο με θέμα «Water: Unite and Divide». Το καλοκαιρινό σχολείο θα λάβει χώρα από τις 27 Αυγούστου – 30 Αυγούστου 2012 στη Stressa, Lago Maggiore, Ιταλία. 
 
Στο εργαστήρι θα επιλεγούν να συμμετάσχουν 36 ερευνητές (υποψήφιοι διδάκτορες ή νέοι μετα-διδάκτορες) από διαφορετικά επιστημονικά πεδία από όλη την Ευρώπη. Στους επιλεγέντες το ESF θα καλύψει τα έξοδα μετάβασης και διαμονής.
 
Η Πρόσκληση απευθύνεται σε Υποψήφιους Διδάκτορες οι οποίοι ολοκληρώνουν τη διδακτορική τους διατριβή ή σε κατόχους Διδακτορικού οι οποίοι έχουν πρόσφατα ολοκληρώσει τη διατριβή τους  και η οποία σχετίζεται με το θέμα του Σχολείου. Επίσης, οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι πολίτες ή να εργάζονται σε ευρωπαϊκή χώρα στην οποία υπάρχει Οργανισμός-μέλος του ESF. Επισημαίνεται ότι η Κύπρος υποστηρίζει τις δραστηριότητες του Οργανισμού. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν το ενδιαφέρον τους αποστέλλοντας το σύντομο Βιογραφικό τους Σημείωμα (500 λέξεις) συνοδευμένο με επιστολή η οποία θα εξηγεί τα ερευνητικά πλάνα του ενδιαφερόμενου και πως αυτά συνδέονται με το Πρόγραμμα και το Καλοκαιρινό Σχολείο. Η επιστολή αυτή δεν πρέπει να ξεπερνά τις 500 λέξεις. Επιπρόσθετα θα πρέπει να συμπεριλάβουν περίληψη της ερευνητικής τους εργασίας την οποία καλούνται να παρουσιάσουν στην εκδήλωση. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων έχει τεθεί η 30η  Απριλίου 2012.
 
Οι απαραίτητες πληροφορίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Οργανισμού. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να επικοινωνούν με την αρμόδια Λειτουργό του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας, κα Κωνσταντίνα Μακρή (cmakri@research.org.cy, 22205054).

Θέσεις στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 2012 – 2013

 
Για άλλη μία χρονιά θα δοθούν από το Υπουργείο Άμυνας θέσεις στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και στις Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών της Ελλάδας για το ακαδημαϊκό έτος 2012 – 2013. Οι συνολικές θέσεις για αυτή την χρονιά θα είναι 87 και θα διεκδικηθούν από τους τελειόφοιτους μαθητές μέσω των Παγκύπριων Εξετάσεων 2012. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι θέσεις είναι αυξημένες εν σχέση με την περσινή χρονιά. Οι θέσεις αναλυτικά είναι οι εξής:
 
 
1. Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα – Σχολές Αξιωματικών
    
Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων
 • Τμήμα Όπλων 25
 • Τμήμα Σωμάτων 3
Σχολή Ναυτικών Δοκίμων
 • Τμήμα Μαχίμων 3
Σχολή Ικάρων
 • Τμήμα Ιπτάμενων 8
 • Τμήμα Μηχανικών            1
 • Τμήμα Ελεγκτών Αεράμυνας   2
Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων
 • Τμήμα Στρατολογικό 2
2. Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών
    
Σχολή Μόνιμων Υπαξιωματικών Στρατού Ξηράς
 • Τμήμα Όπλων 23
 • Τμήμα Σωμάτων 3
Σχολή Μόνιμων Υπαξιωματικών Ναυτικού           5
 
Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας        10
 
Σχολή Υπαξιωματικών Διοικητικών Αεροπορίας   2

Φιλόλογοι χωρίς γνώση Αρχαίων και Λατινικών

Μέχρι πρόσφατα αρκετοί φιλόλογοι οι οποίοι ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους σε πανεπιστήμια της Ελλάδας χωρίς να έχουν διδαχτεί Αρχαία και Λατινικά, είχαν το δικαίωμα να εγγραφούν στον κατάλογο διοριστέων των φιλολόγων της Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας. Συγκεκριμένα, το όλο θέμα αφορά τους αποφοίτους των τμημάτων: α) Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής Ψυχολογίας (ΦΠΨ) και β) Ιστορίας Αρχαιολογίας. Μέχρι και το τέλος του 2010 οι πτυχιούχοι των εν λόγω τμημάτων εγγράφονταν κανονικά στους καταλόγους για διορισμό στα σχολεία. Ωστόσο, στους αναθεωρημένους πίνακες του 2011, οι νέοι απόφοιτοι των δυο αυτών τμημάτων έμειναν εκτός για τον λόγο ότι στα μαθήματα τους δεν συμπεριλαμβάνονταν τα Αρχαία και τα Λατινικά. Οι άμεσα επηρεαζόμενοι διαμαρτυρήθηκαν έντονα, αφού δεν είχαν ενημερωθεί εγκαίρως για την αλλαγή πολιτικής.
 
Την λύση στο εν λόγω πρόβλημα έδωσε η ΕΕΥ με σημερινή της συνεδρία. Σύμφωνα λοιπών με την ανακοίνωση της, η Υπηρεσία αναφέρει ότι δέχεται κάθε χρόνο πληθώρα αιτήσεων για εγγραφή στον πίνακα διοριστέων καθηγητών Φιλολογικών. Ανάμεσα στους αιτητές περιλαμβάνονται και αρκετοί απόφοιτοι Τμημάτων «Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας», «Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής» και «Ιστορίας και Αρχαιολογίας» πανεπιστημίων της Ελλάδας.  
 
Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης Καθηγητή, για να διοριστεί κάποιος στη συγκεκριμένη θέση πρέπει να κατέχει, μεταξύ άλλων, Πανεπιστημιακό Δίπλωμα ή τίτλο ή ισότιμο προσόν στην ειδικότητα που προορίζεται να διδάξει. Όπως προκύπτει από τη μελέτη του αναλυτικού προγράμματος μαθημάτων των πιο πάνω πτυχίων, σε αυτό δεν περιλαμβάνεται πάντα ικανοποιητικός αριθμός μαθημάτων Ιστορίας, Νέων και Αρχαίων Ελληνικών και Λατινικών, τα οποία ο καθηγητής Φιλολογικών καλείται να διδάξει. Σε αρκετές, μάλιστα, περιπτώσεις, στο πρόγραμμα σπουδών δεν περιλαμβάνονται καθόλου μαθήματα Αρχαίων Ελληνικών και Λατινικών. Εγγραφή στον πίνακα διοριστέων καθηγητών Φιλολογικών αιτητων που δεν έχουν διδαχθεί επαρκώς τα πιο πάνω μαθήματα θα οδηγούσε μελλοντικά στο διορισμό στα δημόσια σχολεία καθηγητών Φιλολογικών που δεν έχουν αποκτήσει κατά τη διάρκεια των σπουδών τους τις στοιχειώδεις γνώσεις για τη διδασκαλία όλων των μαθημάτων που περιλαμβάνονται στη διδακτέα ύλη της ειδικότητάς τους.
 
Η Επιτροπή, υπό το φως των πιο πάνω, αποφάσισε ότι αιτήσεις που θα υποβληθούν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά για εγγραφή στον πίνακα διοριστέων καθηγητών Φιλολογικών θα μπορούν να γίνουν δεκτές μόνο αν το πρόγραμμα σπουδών του πτυχίου των αιτητών περιέχει ικανοποιητικό αριθμό μαθημάτων Ιστορίας, Νέων και Αρχαίων Ελληνικών και Λατινικών, ώστε οι απόφοιτοι να μπορούν να διδάσκουν χωρίς ελλείψεις στη Μέση Εκπαίδευση.
 
Ως εκ τούτου, υποψήφιοι των πιο πάνω τμημάτων οι οποίοι έχουν υποβάλει ή θα υποβάλουν αίτηση για εγγραφή στον πίνακα διοριστέων καθηγητών Φιλολογικών μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2013 θα εγγράφονται στον πίνακα διοριστέων χωρίς τις πιο πάνω προϋποθέσεις.

Η Θέση του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου για το μέλλον του προγράμματος «Νεολαία σε Δράση»

Στις 23 Νοεμβρίου 2011, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το νέο ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, με τίτλο "Erasmus for All”. 
 
Το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου χαιρετίζει τη σημαντική αύξηση του προϋπολογισμού για τα μελλοντικά προγράμματα, την επικέντρωση σε ορισμένους βασικούς τομείς, καθώς και την προσπάθεια για διασφάλιση της αποφυγής αποκλεισμών. Ωστόσο, το γεγονός ότι το κέντρο βάρους εστιάζεται κυρίως στους τομείς της τυπικής εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης, προβληματίζει τις οργανώσεις νεολαίας, καθότι οι θεμελιώδεις αξίες της εργασίας των νέων και η ανεξαρτησία της πολιτικής για τη νεολαία τίθενται σε κίνδυνο. Ως εκ τούτου, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν είναι ικανοποιητική. Το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου στηρίζει σταθερά  το αίτημα για ύπαρξη ενός ξεχωριστού, ανανεωμένου Προγράμματος «Νέα Γενιά σε Δράση».
 
Το πρόγραμμα «Νέα Γενιά σε Δράση» είναι το μοναδικό πρόγραμμα της ΕΕ που παρέχει υποστήριξη στο έργο των νέων, στη μη τυπική εκπαίδευση και στις οργανώσεις νεολαίας στην Ευρώπη. Το πρόγραμμα διασφαλίζει και αποτελεί μια ορατή πρωτοβουλία στον τομέα της ευρωπαϊκής πολιτικής για τη νεολαία, και τη συνέχιση της ποικιλομορφίας, της ποιότητας και του μοναδικού χαρακτήρα του έργου για τη νεολαία μακροπρόθεσμα.
 
Ο ρόλος των οργανώσεων νεολαίας στην ανάπτυξη των νέων και των δεξιοτήτων τους, αλλά και στην ενίσχυση της συμμετοχής τους στην κοινωνία και το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, είναι σημαντικός και θα πρέπει να συνεχίσει να τυγχάνει στήριξης. Εξάλλου, καθότι η Συνθήκη της Λισαβόνας θέτει ως στόχο και αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης την ενθάρρυνση της συμμετοχής των νέων στο δημοκρατικό βίο της Ευρώπης, θεωρούμε απαραίτητη τη διατήρηση της διάστασης της συμμετοχής των νέων, στα όποια νέα ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης. 
 
Για επίτευξη του πιο πάνω στόχου, ένα ισχυρό πρόγραμμα θα πρέπει να ενθαρρύνει τη συμμετοχή όλων των νέων στο δημοκρατικό βίο και να αναγνωρίσει ότι οι δημοκρατικές οργανώσει νεολαίας, ηγούμενες από τη νεολαία και βασισμένες στον εθελοντισμό, αποτελούν απαραίτητο μέσο για την υποστήριξη της ενεργού συμμετοχής του πολίτη και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των νέων, τόσο για τις ανάγκες της αγοράς εργασίας όσο και για την ενεργό και χωρίς αποκλεισμούς ευρωπαϊκή κοινωνία. 
 
Το πρόγραμμα «Νέα Γενιά σε Δράση» και οι προκάτοχοί του υποστήριξαν τις οργανώσεις νεολαίας ώστε να συμβάλουν σε ουσιαστική αλλαγή για τους νέους της Ευρώπης. Ο αντίκτυπος του προγράμματος Νεολαία σε Δράση για τους νέους είναι μεγαλύτερος από ό, τι αυτός οποιουδήποτε άλλου ευρωπαϊκού προγράμματος. Η επένδυση στη νεολαία και στις Οργανώσεις νεολαίας είναι ένας εξαιρετικά οικονομικά αποδοτικός τρόπος για επίτευξη, με περιεκτικό τρόπο, των στόχων της δημιουργίας θέσεων εργασίας, της καινοτομίας, της κοινωνικής ένταξης και της βιώσιμης ανάπτυξης. 
 
Κατά την περίοδο 2007-2013, το πρόγραμμα «Νεολαία σε δράση» παρείχε σε περίπου 1.000.000 νέους Ευρωπαίους την πολύτιμη εμπειρία της μη τυπικής μάθησης και τη δυνατότητα για κινητικότητα, ενισχύοντας έτσι την κοινωνική και πολιτική τους συμμετοχή, καθώς και το αίσθημα ευθύνης και τη βελτίωση των δεξιοτήτων τους.
 
Το Πρόγραμμα "Νέα Γενιά σε Δράση” δεν πρέπει να χάσει την εστίαση στα στοιχεία εκείνα που καθιστούν τη νεολαία και τις οργανώσεις της μοναδικές και ιδιαίτερες. Ως εκ τούτου, ζητούμε ένα πρόγραμμα ανεξάρτητο, που θα παρέχει αειφόρο υποστήριξη στις ευρωπαϊκές οργανώσεις νεολαίας, στη μη τυπική μάθηση και στην εργασία των νέων.

CERN Καλοκαιρινό Φοιτητικό Πρόγραμμα

Ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι για τη δυνατότητα υποβολής αίτησης για συμμετοχή στο«CERN Summer Student Programme» του Ευρωπαϊκού Κέντρου Έρευνας Στοιχειωδών Σωματιδίων (CERN). Το «CERN Summer Student Programme» απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές Φυσικής, Πληροφορικής και Τεχνολογιών Μηχανικής, οι οποίοι κατά τη διάρκεια παραμονής τους στο CERN, θα ενταχθούν σε ερευνητικές ομάδες που συμμετέχουν σε πειράματα και σε σχετικά εργαστήρια, θα παρακολουθήσουν διαλέξεις και επιπρόσθετα θα πραγματοποιήσουν επισκέψεις στις εγκαταστάσεις του Κέντρου. Σημειώνεται ότι, ο τομέας σπουδών των ενδιαφερομένων θα πρέπει να εμπίπτει σε μία από τις ερευνητικές δραστηριότητες του Κέντρου. Το εν λόγω Πρόγραμμα έχει διάρκεια 8 εβδομάδες και οι πιθανές ημερομηνίες παρακολούθησης είναι οι εξής:
 • 18 Ιουνίου – 10 Αυγούστου 2012
 • 25 Ιουνίου – 17 Αυγούστου 2012
 • 2 Ιουλίου – 24 Αυγούστου 2012
 • 9 Ιουλίου – 31 Αυγούστου  2012 (μόνο σε ειδικές περιπτώσεις)
Σημειώνεται ότι, το CERN καλύπτει έξοδα διαμονής και διατροφής κατά την παραμονή των φοιτητών στη Γενεύη (90 Ελβ. Φράγκα ανά ημέρα) ενώ διατίθεται και περιορισμένος αριθμός χορηγιών για κάλυψη εξόδων αεροπορικού εισιτηρίου (βλέπε ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ και ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ).
 
Οι φοιτητές που επιθυμούν να συμμετάσχουν θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: α) να μην είναι πολίτες χώρας μέλους του CERN (η Κύπρος δεν είναι αυτή τη στιγμή μέλος του CERN), β) να φοιτούν σε Πανεπιστήμιο είτε σε προπτυχιακό είτε σε μεταπτυχιακό επίπεδο, γ) να έχουν καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (γνώση της Γαλλικής γλώσσας θα αποτελέσει πλεονέκτημα) και δ) να υποβάλουν μαζί με την αίτησή τους δύο (2) συστατικές επιστολές από τους διδάσκοντες καθηγητές τους.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά (online) μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2012. Περισσότερες πληροφορίες για το Ευρωπαϊκό Κέντρο Έρευνας Στοιχειωδών Σωματιδίων, το «CERN Summer Student Programme» καθώς και τις ερευνητικές δραστηριότητες του Κέντρου μπορείτε να βρείτε στη σχετική Ιστοσελίδα.

Αγγλικά Πανεπιστήμια μειώνουν τα Δίδακτρα τους

Η πρόσφατη απόφαση της Βρετανικής κυβέρνησης να αυξήσει τα δίδακτρα των Βρετανικών πανεπιστημίων είχε ως αποτέλεσμα να μειωθούν οι αιτήσεις από τους φοιτητές. Ως γνωστό η απόφαση της κυβέρνησης έκανε λόγο για αύξηση στα δίδακτρα από £3375 την φετινή χρονιά, στις £6000 μέχρι £9000 για όλους τους προπτυχιακούς κλάδους σπουδών.
 
Σύμφωνα με στοιχεία του Universities and Colleges Admissions Service (UCAS) οι αιτήσεις για την περίοδο Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2011, είναι μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο κατά 15.1%. Όπως αναφέρει, ο κύριος λόγος της μείωσης αυτής δεν είναι άλλος από την αύξηση των διδάκτρων. Μάλιστα, οι αιτήσεις στο City University του Λονδίνου για την αντίστοιχη περίοδο είναι μειωμένες κατά 41.1%.
 
Η Βρετανική κυβέρνηση σε μια κίνηση προς αντιμετώπιση της μείωσης των διδάκτρων αποφάσισε ότι θα προσφέρει 20000 επιπλέων θέσεις σε όσα πανεπιστήμια θα έχουν ως δίδακτρα από £7,500 και κάτω. Μέχρι στιγμής 24 πανεπιστήμια έχουν προχωρήσει σε μείωση των διδάκτρων τους με στόχο να κερδίσουν κάποιες από τις εν λόγω θέσεις. Πληροφορίες αναφέρουν ότι και άλλα πανεπιστήμια θα προχωρήσουν προς την κίνηση αυτή.

Υποτροφίες από τον Δήμο Λαπήθου για το ακαδημαϊκό έτος 2011 – 2012

Το Ταμείο Υποτροφιών του Δήμου Λαπήθου και του Πολιτιστικού Ιδρύματος Λαπήθου δέχεται αιτήσεις για αριθμό υποτροφιών υπό μορφή χορηγίας για πρωτοετείς φοιτητές που παρακολουθούν μαθήματα σε κολέγια ή πανεπιστήμια της Κύπρου και του εξωτερικού, αναγνωρισμένα από την Κυπριακή Δημοκρατία. Το Ταμείο Υποτροφιών βοηθά με συμβολικές χορηγίες παιδιά Λαπηθιωτών που ξεχωρίζουν για τις επιδόσεις τους στα γράμματα και έχουν εξαίρετο χαρακτήρα. 
 
Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν σε ειδικά έντυπα και να επισυναφθούν σε αυτά όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά. Έντυπα που δεν θα είναι πλήρως συμπληρωμένα, δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευθούν τα έντυπα (κάντε κλικ εδώ) από τα Γραφεία του Δήμου Λαπήθου, τηλ. 22427733 και θα πρέπει να τα παραδώσουν το αργότερο μέχρι τις 25 Νοεμβρίου 2011.

Υποτροφίες για Μεταπτυχιακές Σπουδές από το Ισραηλινό Κράτος για το ακαδημαϊκό έτος 2012/2013

Γίνονται δεκτές αιτήσεις από πολίτες της Κυπριακής ∆ημοκρατίας,  για την παραχώρηση πέντε υποτροφιών για ένα ακαδημαϊκό έτος (8 μήνες) για σπουδές μεταπτυχιακού και διδακτορικού επιπέδου καθώς και μεταδιδακτορικού επιπέδου και έρευνας που πιθανό να παραχωρηθούν από το Ισραηλινό κράτος για το ακαδημαϊκό έτος 2012/2013.  
 
Οι υποτροφίες προορίζονται για παρακολούθηση προγραμμάτων σε ∆ημόσια Πανεπιστήμια του Ισραήλ.  Σημειώνεται ότι, οι ενδιαφερόμενοι πριν την υποβολή της αίτησης για εξασφάλιση υποτροφίας, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με ∆ημόσια Πανεπιστημιακά Ιδρύματα του Ισραήλ ώστε να διασφαλίσουν ότι πληρούν τα απαιτούμενα κριτήρια εισδοχής δεδομένου ότι η υποτροφία από τις αρχές του Ισραήλ θα παραχωρηθεί μόνο όταν ο ενδιαφερόμενος θα έχει γίνει δεκτός από συγκεκριμένο Πανεπιστήμιο.
 
Οι υποτροφίες πρόκειται να καλύψουν δίδακτρα ∆ημόσιου Πανεπιστημίου (μερική ή πλήρη κάλυψη), μηνιαίο επίδομα διατροφής (μέχρι $600) και βασική ασφάλεια υγείας για οκτώ (8) μήνες. Οι δαπάνες για διαμονή, διακίνηση και αεροπορικό εισιτήριο θα βαρύνουν τους ίδιους τους υποτρόφους. 
 
Αιτήσεις με πλήρεις λεπτομέρειες για τα προσόντα των υποψηφίων, πρέπει να υποβληθούν στο Έντυπο με αρ.54. Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται με αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών προσόντων των υποψηφίων. Οι αιτήσεις με όλα τα στοιχεία θα πρέπει να παραδοθούν στη Γραμματεία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου ή να αποσταλούν συστημένες μέσω Ταχυδρομείου, μέχρι την ∆ευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2011, στις διευθύνσεις Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου, Οδός Φλωρίνης 7 Greg Tower,  3ος όροφος, 1065 Λευκωσία ή Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου Τ.Θ. 23949, 1687 Λευκωσία. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.