Μεταλυκειακά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την ίδρυση και λειτουργία μεταλυκειακών ινστιτούτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, τα οποία θα αρχίσουν να λειτουργούν στις επαρχίες της ελεύθερης Κύπρου, από τη σχολική χρονιά 2012-13. Η εν λόγω απόφαση περιλαμβάνει την εισαγωγή προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευσης με την ίδρυση και λειτουργία ενός συστήματος μεταλυκειακής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Στην απόφαση συμπεριλαμβάνετε η αύξηση του αριθμού και τον εκσυγχρονισμό των εσπερινών σχολείων, των κρατικών ινστιτούτων επιμόρφωσης και των κέντρων επιμόρφωσης ενηλίκων. Η εν λόγω πρόταση ετοιμάστηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για την ίδρυση και λειτουργία των μεταλυκειακών ινστιτούτων, η οποία εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο.
Στόχος των μεταλυκειακών ινστιτούτων είναι να προσφέρουν ευκαιρίες στους πολίτες της Κύπρου και ιδιαίτερα στους νέους για απόκτηση, βελτίωση ή αναβάθμιση των επαγγελματικών τους προσόντων και δεξιοτήτων, ώστε να καταστούν ικανότεροι για απασχόληση και συμμετοχή στην αγορά εργασίας. Τα μεταλυκειακά ινστιτούτα θα λειτουργήσουν αρχικά για μια τριετία, αρχίζοντας από τη σχολική χρονιά 2012-13, σε υφιστάμενες τεχνικές σχολές και ενιαία λύκεια της επαρχίας Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου. Η λειτουργία των ινστιτούτων αυτών θα αξιολογηθεί αρχικά για τη σχολική χρονιά 2012-13, ενώ με βάση τα πορίσματα της αξιολόγησης της πιλοτικής λειτουργίας των ινστιτούτων στο τέλος της τριετίας, θα ληφθούν αποφάσεις για τη μόνιμη λειτουργία και θεσμοθέτησή τους.

Υποτροφίες προς Αποφυγή

Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή ακαδημαϊκού ιδρύματος από τους φοιτητές είναι η ακαδημαϊκή αναγνώριση. Απόφοιτοι των οποίων τα πτυχία τους δεν τυγχάνουν  ακαδημαϊκής αναγνώρισης, δεν έχουν την ευχέρεια να εργαστούν στον δημόσιο τομέα αλλά ούτε και να γίνουν μέλη επαγγελματικών συνδέσμων για να εξασκήσουν το επαγγέλματος τους στον ιδιωτικό τομέα. Η ακαδημαϊκή αναγνώριση δίδεται από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.).
Κάποια πανεπιστήμια με στόχο να προσελκύσουν φοιτητές προσφέρουν υποτροφίες. Αυτό συμβαίνει και στην περίπτωση του Must University το οποίο ανακοίνωσε στην ιστοσελίδα του ότι προσφέρει υποτροφίες σε Κύπριους φοιτητές. Σύμφωνα με γνωματεύσεις του ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ και του Fulbright Commission, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανακοίνωσε ότι το Must University δεν είναι αναγνωρισμένο ίδρυμα Ανώτερης ή Ανώτατης Εκπαίδευσης από τους αρμόδιους φορείς των ΗΠΑ, όπου και έχει την έδρα του, και συνεπώς οι τίτλοι που χορηγεί δεν μπορούν να τύχουν ακαδημαϊκής αναγνώρισης.

Αλλάζουν τα μαθήματα για εισαγωγή στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου

Και ενώ η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας (ΥΣΦΜ) του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοίνωσε την περασμένη Παρασκευή τα μαθήματα εισαγωγής στην Ιατρική Σχολή, σήμερα μία νέα ανακοίνωση ήρθε για να παρατείνει την αγωνία των μαθητών. Να υπενθυμίσουμε ότι με βάση την περασμένη ανακοίνωση της ΥΣΦΜ, οι υποψήφιοι φοιτητές που επιθυμούν εισδοχή στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου  θα  πρέπει να παρακαθίσουν στις Παγκύπριες Εξετάσεις του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού στα εξής 4 υποχρεωτικά μαθήματα: Νέα Ελληνικά, Φυσική, Χημεία και Βιολογία. 

Αυτό τώρα δεν ισχύει γιατί σύμφωνα με την σημερινή ανακοίνωση της ΥΣΦΜ, τα απαιτούμενα εξεταζόμενα μαθήματα για εισδοχή στην Ιατρική Σχολή, αναμένεται να ανακοινωθούν πριν το τέλος Ιουνίου 2012. Τα τέσσερα προαναφερθέντα μαθήματα αφορούσαν την πρόταση που υπέβαλε η ειδική επιτροπή για ίδρυση και λειτουργία της Ιατρικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο και σε καμία περίπτωση δεν είναι δεσμευτική. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα συμφωνηθεί με το Υπουργείο Παιδείας.

Είναι γεγονός ότι η πρώτη ανακοίνωση προκάλεσε αναστάτωση σε αρκετούς υποψήφιους φοιτητές και τις οικογένειες τους, ιδιαίτερα σε αυτούς οι οποίοι προετοιμάζονταν στα Μαθηματικά και τα οποία δεν συμπεριλαμβάνονταν. Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι για εισαγωγή στις ιατρικές σχολές της Ελλάδας το μόνο υποχρεωτικό μάθημα είναι τα Νέα Ελληνικά και επιπρόσθετα τρεις επιλογές εκ των Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία και Βιολογία.

 

Aποτελέσματα για τα ΑΑΕΙ Κύπρου 2012

Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού τα Αποτελέσματα των Παγκύπριων Εξετάσεων 2012 για τα ΑΑΕΙ Κύπρου. Όλα τα αποτελέσματα μπορείτε να τα δείτε εδώ.
Σημειώνεται ότι η πηγή των αποτελεσμάτων είναι η ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Καλή επιτυχία σε όλους.

Θέσεις Εργασίας στις Προεδρικές Εκλογές 2013

Το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι για την μερική κάλυψη των αναγκών στελέχωσης των εκλογικών κέντρων, στις εκλογές της 17ης Φεβρουαρίου 2013 και σε ενδεχόμενη επαναληπτική εκλογή στις 24 Φεβρουαρίου 2013, προτίθεται να αξιοποιήσει και άνεργους πτυχιούχους ανώτατης εκπαίδευσης. Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι 14 Δεκεμβρίου 2012 σε οποιαδήποτε Επαρχιακή Διοίκηση.
Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι είναι περισσότεροι από τις ανάγκες κατά εκλογική περιφέρεια, θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση από τον οικείο Έφορο Εκλογής. Η αμοιβή για την απασχόληση στα εκλογικά κέντρα, ως βοηθοί υπάλληλοι, και για το ωράριο 06:00 μέχρι τις 20:00 τουλάχιστον, για καθεμιά από τις ημέρες διεξαγωγής των εκλογών, θα ανέρχεται στα €155.
Τα πρόσωπα που θα επιλεγούν, θα παρακολουθήσουν υποχρεωτικά σχετική εκπαίδευση η οποία θα διαρκέσει μια εργάσιμη ημέρα. Τα εν λόγω πρόσωπα θα υποχρεούνται να εργασθούν και σε ενδεχόμενη επαναληπτική εκλογή, σε οποιοδήποτε εκλογικό κέντρο ορισθούν από τον οικείο Έφορο Εκλογής, εντός της Επαρχίας που θα επιλέξουν. Κατά συνέπεια θα υποχρεούνται να μεταβούν στο εκλογικό κέντρο και να αναχωρήσουν από αυτό με δική τους ευθύνη.
Σημειώνεται ότι όσοι επιλεγούν, θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση από το Γραφείο Εργασίας ότι είναι άνεργοι, να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικό σεμινάριο που θα οργανώσει, στην Επαρχία τους, ο Έφορος Εκλογής και να δηλώσουν τον αριθμό του τραπεζικού λογαριασμού τους (ΙΒΑΝ), όπου θα εμβασθεί η αμοιβή τους.

Aποτελέσματα για τα ΑΑΕΙ Κύπρου 2013

Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού τα Αποτελέσματα των Παγκύπριων Εξετάσεων 2013 για τα ΑΑΕΙ Κύπρου. Όλα τα αποτελέσματα μπορείτε να τα δείτε πιο κάτω.
Σημειώνεται ότι η πηγή των αποτελεσμάτων είναι η ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Καλή επιτυχία σε όλους.