Μεταλυκειακά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την ίδρυση και λειτουργία μεταλυκειακών ινστιτούτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, τα οποία θα αρχίσουν να λειτουργούν στις επαρχίες της ελεύθερης Κύπρου, από τη σχολική χρονιά 2012-13. Η εν λόγω απόφαση περιλαμβάνει την εισαγωγή προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευσης με την ίδρυση και λειτουργία ενός συστήματος μεταλυκειακής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Στην απόφαση συμπεριλαμβάνετε η αύξηση του αριθμού και τον εκσυγχρονισμό των εσπερινών σχολείων, των κρατικών ινστιτούτων επιμόρφωσης και των κέντρων επιμόρφωσης ενηλίκων. Η εν λόγω πρόταση ετοιμάστηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για την ίδρυση και λειτουργία των μεταλυκειακών ινστιτούτων, η οποία εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο.
Στόχος των μεταλυκειακών ινστιτούτων είναι να προσφέρουν ευκαιρίες στους πολίτες της Κύπρου και ιδιαίτερα στους νέους για απόκτηση, βελτίωση ή αναβάθμιση των επαγγελματικών τους προσόντων και δεξιοτήτων, ώστε να καταστούν ικανότεροι για απασχόληση και συμμετοχή στην αγορά εργασίας. Τα μεταλυκειακά ινστιτούτα θα λειτουργήσουν αρχικά για μια τριετία, αρχίζοντας από τη σχολική χρονιά 2012-13, σε υφιστάμενες τεχνικές σχολές και ενιαία λύκεια της επαρχίας Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου. Η λειτουργία των ινστιτούτων αυτών θα αξιολογηθεί αρχικά για τη σχολική χρονιά 2012-13, ενώ με βάση τα πορίσματα της αξιολόγησης της πιλοτικής λειτουργίας των ινστιτούτων στο τέλος της τριετίας, θα ληφθούν αποφάσεις για τη μόνιμη λειτουργία και θεσμοθέτησή τους.

Υποτροφίες προς Αποφυγή

Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή ακαδημαϊκού ιδρύματος από τους φοιτητές είναι η ακαδημαϊκή αναγνώριση. Απόφοιτοι των οποίων τα πτυχία τους δεν τυγχάνουν  ακαδημαϊκής αναγνώρισης, δεν έχουν την ευχέρεια να εργαστούν στον δημόσιο τομέα αλλά ούτε και να γίνουν μέλη επαγγελματικών συνδέσμων για να εξασκήσουν το επαγγέλματος τους στον ιδιωτικό τομέα. Η ακαδημαϊκή αναγνώριση δίδεται από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.).
Κάποια πανεπιστήμια με στόχο να προσελκύσουν φοιτητές προσφέρουν υποτροφίες. Αυτό συμβαίνει και στην περίπτωση του Must University το οποίο ανακοίνωσε στην ιστοσελίδα του ότι προσφέρει υποτροφίες σε Κύπριους φοιτητές. Σύμφωνα με γνωματεύσεις του ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ και του Fulbright Commission, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανακοίνωσε ότι το Must University δεν είναι αναγνωρισμένο ίδρυμα Ανώτερης ή Ανώτατης Εκπαίδευσης από τους αρμόδιους φορείς των ΗΠΑ, όπου και έχει την έδρα του, και συνεπώς οι τίτλοι που χορηγεί δεν μπορούν να τύχουν ακαδημαϊκής αναγνώρισης.