Αλλάζουν τα μαθήματα για εισαγωγή στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου

Και ενώ η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας (ΥΣΦΜ) του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοίνωσε την περασμένη Παρασκευή τα μαθήματα εισαγωγής στην Ιατρική Σχολή, σήμερα μία νέα ανακοίνωση ήρθε για να παρατείνει την αγωνία των μαθητών. Να υπενθυμίσουμε ότι με βάση την περασμένη ανακοίνωση της ΥΣΦΜ, οι υποψήφιοι φοιτητές που επιθυμούν εισδοχή στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου  θα  πρέπει να παρακαθίσουν στις Παγκύπριες Εξετάσεις του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού στα εξής 4 υποχρεωτικά μαθήματα: Νέα Ελληνικά, Φυσική, Χημεία και Βιολογία. 

Αυτό τώρα δεν ισχύει γιατί σύμφωνα με την σημερινή ανακοίνωση της ΥΣΦΜ, τα απαιτούμενα εξεταζόμενα μαθήματα για εισδοχή στην Ιατρική Σχολή, αναμένεται να ανακοινωθούν πριν το τέλος Ιουνίου 2012. Τα τέσσερα προαναφερθέντα μαθήματα αφορούσαν την πρόταση που υπέβαλε η ειδική επιτροπή για ίδρυση και λειτουργία της Ιατρικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο και σε καμία περίπτωση δεν είναι δεσμευτική. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα συμφωνηθεί με το Υπουργείο Παιδείας.

Είναι γεγονός ότι η πρώτη ανακοίνωση προκάλεσε αναστάτωση σε αρκετούς υποψήφιους φοιτητές και τις οικογένειες τους, ιδιαίτερα σε αυτούς οι οποίοι προετοιμάζονταν στα Μαθηματικά και τα οποία δεν συμπεριλαμβάνονταν. Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι για εισαγωγή στις ιατρικές σχολές της Ελλάδας το μόνο υποχρεωτικό μάθημα είναι τα Νέα Ελληνικά και επιπρόσθετα τρεις επιλογές εκ των Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία και Βιολογία.

 

Aποτελέσματα για τα ΑΑΕΙ Κύπρου 2012

Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού τα Αποτελέσματα των Παγκύπριων Εξετάσεων 2012 για τα ΑΑΕΙ Κύπρου. Όλα τα αποτελέσματα μπορείτε να τα δείτε εδώ.
Σημειώνεται ότι η πηγή των αποτελεσμάτων είναι η ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Καλή επιτυχία σε όλους.

Θέσεις Εργασίας στις Προεδρικές Εκλογές 2013

Το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι για την μερική κάλυψη των αναγκών στελέχωσης των εκλογικών κέντρων, στις εκλογές της 17ης Φεβρουαρίου 2013 και σε ενδεχόμενη επαναληπτική εκλογή στις 24 Φεβρουαρίου 2013, προτίθεται να αξιοποιήσει και άνεργους πτυχιούχους ανώτατης εκπαίδευσης. Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι 14 Δεκεμβρίου 2012 σε οποιαδήποτε Επαρχιακή Διοίκηση.
Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι είναι περισσότεροι από τις ανάγκες κατά εκλογική περιφέρεια, θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση από τον οικείο Έφορο Εκλογής. Η αμοιβή για την απασχόληση στα εκλογικά κέντρα, ως βοηθοί υπάλληλοι, και για το ωράριο 06:00 μέχρι τις 20:00 τουλάχιστον, για καθεμιά από τις ημέρες διεξαγωγής των εκλογών, θα ανέρχεται στα €155.
Τα πρόσωπα που θα επιλεγούν, θα παρακολουθήσουν υποχρεωτικά σχετική εκπαίδευση η οποία θα διαρκέσει μια εργάσιμη ημέρα. Τα εν λόγω πρόσωπα θα υποχρεούνται να εργασθούν και σε ενδεχόμενη επαναληπτική εκλογή, σε οποιοδήποτε εκλογικό κέντρο ορισθούν από τον οικείο Έφορο Εκλογής, εντός της Επαρχίας που θα επιλέξουν. Κατά συνέπεια θα υποχρεούνται να μεταβούν στο εκλογικό κέντρο και να αναχωρήσουν από αυτό με δική τους ευθύνη.
Σημειώνεται ότι όσοι επιλεγούν, θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση από το Γραφείο Εργασίας ότι είναι άνεργοι, να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικό σεμινάριο που θα οργανώσει, στην Επαρχία τους, ο Έφορος Εκλογής και να δηλώσουν τον αριθμό του τραπεζικού λογαριασμού τους (ΙΒΑΝ), όπου θα εμβασθεί η αμοιβή τους.

Aποτελέσματα για τα ΑΑΕΙ Κύπρου 2013

Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού τα Αποτελέσματα των Παγκύπριων Εξετάσεων 2013 για τα ΑΑΕΙ Κύπρου. Όλα τα αποτελέσματα μπορείτε να τα δείτε πιο κάτω.
Σημειώνεται ότι η πηγή των αποτελεσμάτων είναι η ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Καλή επιτυχία σε όλους.